PERFORMANS YÖNETİMİ

EĞİTİM TARİHLERİ :   04 – 05 Şubat 2012 (Cumartesi -Pazar)

EĞİTİMİN AMACI

  

Katılımcıları, performans yönetimi kavramı ve değerlendirme sistemleri konularında bilgilendirmek ve örnek uygulamalar ile performans değerlendirme prosedürünü yazabilecek şekilde bu konulardaki yetkinliklerini geliştirmektir. geliştirmektir.  

 

EĞİTİM HEDEFLERİ     

 • Performans yönetimini şirket için önemini algılamak
 • Performans yönetiminde hedef ve yetkinliklerin rolünü öğrenmek,
 • Performans görüşmelerini başarıyla yürütebilmek
 • Performans sistemini kurabilecek ve yürütebilecek yetkinliği kazanmak

KATILIMCI PROFİLİ :  İnsan kaynakları yönetici ve uzmanları / adayları

KATILIMCI SAYISI:  Programın kontenjanı 8 katılımcıdır. 

PROGRAMIN YERİ :   McOzden Eğitim Salonu – Suadiye / İSTANBUL  

EĞİTİMİN SÜRESİ :   2 Gün (09:00-17:00)

EĞİTİMCİ / MODERATÖR :  Dr.M.Cemil Özden 

EĞİTİM YÖNTEMİ :   

·        Seminer   : Konuların teorik altyapısının uygulamadan örneklerle aktarılmasıdır.
·         Atölye çalışmaları : Program süresince yapılacak uygulamalı çalışmalardır. 

EĞİTİM İÇERİĞİ 

 

 

 

 

 

 

 

Seminer konuları

Temel kavramlar  • Performans yönetimi ve değerlendirmesinin amaçları • Yönetici, çalışan ve işletme için yararları • Şirket-takım-birey performansı ilişkisi ve yansımaları • Performans yönetiminin etkileşimli olduğu diğer İK süreçleri • Performans yönetimi ve kurumsal değişim

Performans yönetimi ve hedefler • Hedef belirleme ve roller • Hedef entegrasyonu ve kurumsal hedeflerin indirgenmesi • İyi bir hedefin özellikleri, SMART tekniği ve ölçeklendirme • Hedef türleri ve hedeflerin ağırlıklandırması • Rutin görevler ve hedef belirlemede zorluklar • Hedef izleme/performans yönetimi ilişkisi

Performans yönetimi ve yetkinlikler  • Yetkinlikler ve türleri • Yetkinliklerin belirlenmesi • Ölçeklendirme ve ağırlıklandırma sorunu • Fonksiyon/ personel gruplarına göre hedef/yetkinliklerin ağırlıklandırılması

Performans değerlendirme (PD) sistemi • Geleneksel ve modern değerlendirme yöntemleri  •  Performans yönetiminde rol ve sorumluluklar • PD kapsamının , değerlendirici ve değerlendirilenlerin belirlenmesi • PD kriterlerinin belirlenmesi •  PD sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve denetimi •  Sistem eğitimleri ve çalışan desteği 

Performans görüşmeleri ve sonuçları • Görüşmenin niteliği ve amaçları • Görüşmeye hazırlık, yürütülmesi ve sonuçlandırılması • Görüşmelerde dikkat edilecek noktalar • Performans yönetim sürecinde karşılaşılan sorunlar • Temel değerlendirme hataları • Geribildirimin önemi ve şekli  • Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi • Kariyer yönetimi, yönetici geliştirme ve örgütsel yedekleme • Performansın ödüllendirilmesi • Yetersiz performans ve performans geliştirme    

Atölye çalışmaları 

 • €   Performans yönetimi proje planlaması ve detaylı zaman planlaması örneği
 • €   Performans değerlendirmeye yönelik iş analizi 
 • €   Temel performans göstergeleri
 • €   Yetkinlik havuzu oluşturma ve yetkinlik anketi
 • €   Performans yönetimi sürecinde temel sorular
 • €   Performans yönetimi esasları
 • €   Performans değerlendirme formları
 • €   Performans yönetimi prosedürü yapılandırma  

KROKİ

  

İLETİŞİM

Şemsettin Günaltay cad. No:87 / 11 Suadiye/İSTANBUL 

 • Tel: 0216 380 02 97
 • Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 • Web: www.mcozden.com