ÜCRET YÖNETİMİ

EĞİTİM TARİHLERİ :  

EĞİTİMİN AMACI

 

Amacı  ve hedefleri 

Katılımcıları iş değerleme, ücret sistemleri ve ücret yönetimi konularında bilgilendirmek ve örnek uygulamalar ile bu alandaki yetkinliklerini geliştirmektir.  

EĞİTİM HEDEFLERİ

·         Ücret yönetiminin organizasyonlar için önemini kavramak
·         İş değerleme yöntemlerini öğrenmek ve uygulayabilmek
·         Ücret sistemlerini öğrenmek ve kurabilmek   

     

KATILIMCI PROFİLİ :  İnsan kaynakları yönetici ve uzmanları / adayları

KATILIMCI SAYISI:  Programın kontenjanı 8 katılımcıdır. 

PROGRAMIN YERİ :   McOzden Eğitim Salonu – Suadiye / İSTANBUL  

EĞİTİMİN SÜRESİ :   2 Gün (09:00-17:00)

EĞİTİMCİ / MODERATÖR :  Dr.M.Cemil Özden 

EĞİTİM YÖNTEMİ :   

·        Seminer   : Konuların teorik altyapısının uygulamadan örneklerle aktarılmasıdır.
·         Atölye çalışmaları : Program süresince yapılacak uygulamalı çalışmalardır. 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ 

Seminer konuları

€  Temel kavramlar  • Ücretin tanımı ve önemi  • Ücretin belirlenmesine etki eden faktörler        • Ücret yönetiminin etkileşimli olduğu diğer İK süreçleri  • Ücret yönetiminin işletme performansına etkisi 
€   İş değerlemesi     • İşin niteliği  • İş değerlemesi ve unsurları • İş değerlemesi aşamaları    
€İş değerleme yöntemleri    • Sıralama yöntemi  • Sınıflama yöntemi • Faktör karşılaştırma yöntemi  • Faktör-puan yöntemi • Faktör-puan örneği  
€   Ücret yönetimi   • Farklı bakış açılarından ücret kavramı  • Ücret yönetimi – özlük işleri ilişkisi  • Performans-ücret yönetimi ilişkisi ve prim sistemleri  • Ücret politikasının belirlenmesi  
 
€  Ücret sistemleri   • Ücret çeşitleri ve  bileşenleri  • Temel ücret sistemleri • Ücret sisteminin kurulmasının önemi ve kurumsal adalet  • Ücret araştırmalarının yapılması  • Ücret artış sistemleri  • Ücretin işverene maliyeti ve personel bütçesinin hazırlanması  
€Ücret sisteminin kurulması   • Ücret faktörlerini belirleme, dereceleme ve ağırlıklandırma     • Ücret skalaları, özellikleri  • Uygulama : Grup çalışması

 

Atölye çalışmaları 

€   Iş değerleme proje planlaması
€   Faktör derece ve tanımları
€   Faktör ağırlık belirleme
€   İş değerleme formu
€   İş değerleme çapraz kontrol
€   Ünvan yerleşimi
€   Ücret eğimi belirleme
€   Ücret skalası geliştirme
€   Yeni ücret skalasının uygulaması (Eylem planı hazırlama)  

KROKİ

  

İLETİŞİM

Şemsettin Günaltay cad. No:87 / 11 Suadiye/İSTANBUL 

  • Tel: 0216 380 02 97
  • Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • Web: www.mcozden.com