EĞİTİM SEÇİMİNDE TEMEL KRİTERLER

İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili çeşitli mail-forum gruplarında en çok tartışılan konulardan biri  "eğitim seçimi kriterleri"dir. Çünkü birbirine benzer nitelikte çok sayıda eğitim firması ve eğitimci, benzer içerikleri farklı koşul ve maliyetlerde sunuyorlar. Bunca seçenek arasında eğitim seçecek kişinin kafası da karışıyor.

Üstelik benzer sorunları, eğitim seçimi konusunda daha tecrübeli olmalarına ve seçim sistemleri olmasına rağmen firmaların eğitim departmanları da yaşıyor.

Daha önce yaklaşık 2,5 yıl çalıştığım bir Dünya Bankası projesindeki temel görevim, İŞKUR adına Dünya Bankası projelerindeki hizmet satınalma kriterlerine göre en uygun eğitimleri seçmekti. Bu çerçevede yüzlerce eğitim teklifi değerlendirdim. Şimdi buradan kazandığım tecrübeleri, halihazırdaki eğitimcilik deneyimlerimi ve eğitim departmanlarındaki arkadaşlarımın paylaştığı tecrübeleri bir yazı dizisi halinde okuyucularla paylaşmak istiyorum.

Bu yazı dizisininin amacı, özellikle eğitimin maliyetini kendi bütçesinden karşılayacak olan bireylerin, ihtiyaçlarına en uygun eğitimi en uygun koşullarda seçebilmeleri için nelere dikkat etmeleri gerektiğini, yani eğitim seçim kriterlerini ortaya koymaktır. Kuşkusuz bu bilgiler, en önemli işlerinden biri eğitim seçimi olan eğitim departmanlarının da çalışmalarında yararlı olabilecektir.

Yetişkin eğitimleri, özellikle yönetici, uzmanlık ve belirli alanda yetkinlik kazandıran kişisel gelişim eğitimleri, formal eğitimlerden daha maliyetlidir. Bunda eğitim sürelerinin kısa olmasının yanısıra, çok değişik konularda spesifik eğitimler geliştirilmesinin ve bu özel nitelikteki eğitimler ile ilgilenebilecek potansiyel katılımcı sayısının düşük olması da etkilidir.

Diğer yandan daha çok çalışan kesime hitap eden bu tür eğitimlerin direkt maliyetinin yanında, çalışma günlerinde alındığında eksik çalışma saatlerinden kaynaklanan alternatif-endirekt bir maliyet de söz konusudur. Üstelik bu endirekt maliyet yönetici eğitimlerinde eğitimin direkt maliyetinin üzerinde bile gerçekleşebilir.

Her ne kadar biz eğitimciler olarak eğitim için ayrılan kaynaklar bir maliyet olarak değil, “yatırım” olarak kabul edilse de, bu yatırımı yapmak durumunda olan bireyler ve firmalar gözünde eğitime yatırılan kaynakların geri dönüşü ölçümlenemediği sürece bir maliyet unsuru olarak görülmeye devam edecektir.

Yetişkin eğitimine yapılan yatırımın tutarları bu denli yüksek olunca da, eğitim seçimine özel bir önem verilmesi ve ihtiyacı karşılayacak eğitimlerin en uygun koşullar ile alınması gerekmektedir. Bu noktada eğitim seçiminde gözönüne alınacak hususlar, diğer bir deyişle eğitim seçim kriterleri neler olmalıdır ? Yazı dizimize giriş niteliğinde olan bu yazımızda söz konusu kriterleri ve bu kriterler ile ilgili temel soruları kısaca belirtmekte yarar var :

Eğitimin içeriği ve süresi :  Eğitim içerikleri ve süreleri nasıl değerlendirilecek ? İhtiyaca uygunluğu nasıl araştırılacak ?

Eğitim firmasının niteliği : Eğitim firmasının eğitime katkıları nelerdir? Eğitim firmasının hangi özelliklerine bakılacak ? Referansları nasıl araştırılacak ?

Eğiticinin niteliği : Eğiticinin eğitime katkıları nelerdir? Eğiticinin özgeçmişi nasıl değerlendirilecek, hangi özelliklerine bakılacak ? Referansları nasıl araştırılacak ?

Eğitim yöntemi ve dokümantasyon : Eğitimde kullanılan yöntemler ve dokümantasyon nasıl değerlendirilecek?

Eğitim koşulları :  Eğitimin yeri, zamanı, mekanı, eğitim donanımı, sağlanacak diğer olanaklar değerlendirmede ne şekilde dikkate alınacak ?

Eğitim maliyetleri : Eğitim maliyetleri nasıl hesaplanacak ? Eğitimin süresi ve sağlanan olanaklar ile birlikte nasıl değerlendirilecek?

Yukarıda belirtilen kriterlerin her birini ayrı birer yazıda inceleyeceğiz. Ancak bu kriterler ile birlikte iki konu daha üzerinde durmakta yarar görüyoruz ki bunlar eğitim seçiminde çok önemli faktörlerdir :

Eğitim seçiminde kriterlerin öncelikleri : Kriterlerin önceliklerinin belirlenmesinde farklı yaklaşımlar nelerdir ? Bu farklı yaklaşımlar eğitim seçimi sonuçlarına nasıl etki eder ?

Eğitime hazırlığın seçime etkisi : Bireysel seçimlerde eğitim almadan önce eğitim konusunda araştırma yapıp hazırlanmanın seçime ve eğitimden daha fazla yararlanmaya ne gibi etkileri vardır ?

Görüldüğü üzere değinilecek konular oldukça fazla… Umarız verdiğimiz bilgiler, kendiniz ve firmanız için en etkin ve uygun eğitimleri seçmenizde size yardımcı olur.

McOzden İş Hukuku-Özlük işleri Eğitim Yönetimi EĞİTİM SEÇİMİNDE TEMEL KRİTERLER

KROKİ

  

İLETİŞİM

Şemsettin Günaltay cad. No:87 / 11 Suadiye/İSTANBUL 

  • Tel: 0216 380 02 97
  • Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • Web: www.mcozden.com