MOTİVASYON UYGULAMALARI

Motivasyon, oldukça geniş kapsamlı bir konudur. Bu konuda yapılabilecek uygulamalar İK bölümlerinin hayal gücü ( ve şirketin bu tür uygulamalara ayırabileceği kaynaklar ) çerçevesinde neredeyse sınırsızdır.

Bu konuda çalışma yapabileceklere yardımcı olmak üzere yıllar önce bu konudaki faaliyetler ile ilgili olarak yapmış olduğum çalışma planını aşağıda bilginize sunuyorum. Belirtilen prosedürlerin birçoğu tarafımdan geliştirilerek uygulamaya konuldu. Ancak lütfen bu prosedürlerin neler olduğunu talep etmeyin. Çünkü geliştirilen prosedürler o şirkete özgüdür ve bir ölçüde Know-how içermektedir. Ama bu prosedürlerin geliştirilmesinde esas olacak ana noktalar aşağıda belirtilmiştir. Burada belirtlilen soruları açıklığa kavuşturduğunuzda zaten bu konudaki prosedürünüz de hazırlanmış olacaktır.

1. Gayrimaddi motivasyon

·         Uzun süreli çalışanlara plaket ve/veya rozet verilmesi konusununaraştırılması ( hizmet süresinin hesabı; hangi süreli hizmetlerde [5.,10.15, yıl vb], ne zaman [yıl sonu, şirket kuruluş yıldönümü vb.], kaç tür [ bronz,gümüş,altın renginde vb.] ,nasıl [ şirket yemeğinde, özel bir tören ile vb.] verileceği ; personele nasıl duyurulacağı [genel duyuru, şirket bülteni, pano vb.] , tahmini yıllık maliyeti vb. ) ve hazırlanan prosedürün Yönetim Kurulu onayına sunularak duyuru ile yayınlanması,

·         Çalışanları şirket içi haberlerden bilgilendirme ve iletişimi artırma amacıyla şirket bülteni yayınlanması konusunun araştırılması ( Bültenin adı, boyutu, yayın periyodu, renkli/siyah beyaz olması, sayfa adedi, zorunlu içerik bölümleri, haber kaynakları, haberlerin ulaştırılma biçimi, haber göndermede birimlerin sorumlulukları, yazıların incelenme prosedürü, yayın kurulu, basım yeri , bülten adedi, dağıtım planı, tahmini yıllık maliyeti vb.) ve hazırlanan prosedürün Yönetim Kurulu onayına sunularak duyuru ile yayınlanması,

·         Duyuru panolarını kullanma esaslarının araştırılması (resmi-özel pano ayrımı, panonun boyutu ve malzemesi, resmi panoların bölümlendirmesi ve ne tür duyuruların asılacağı, özel panoya ne tür duyuruların hangi boyutlarda asılabileceği, panoların idamesinde yetki ve sorumluluklar, panoların maliyeti vb.) ve hazırlanan prosedürün Sektör Yönetim Kurulu onayına sunularak duyuru ile yayınlanması,

·         Çalışan önerisi sisteminin geliştirilmesi ( Öneri kutusunun biçimi, yeri, kullanım esasları, önerilerin yazılma biçimi, önerilerin ne zaman ve nasıl değerlendirileceği, ekonomik katkı sağlayan önerilerin ne zaman ve nasıl ödüllendirileceği, nasıl duyurulacağı, yıllık tahmini maliyeti ve hazırlanan prosedürün Yönetim Kurulu onayına sunularak duyuru ile
yayınlanması,

·         Çalışanların önemli günlerinde yapılacak faaliyetlerin araştırılması (hangi personel grupları için, hangi günlerde[ şirkete giriş tarihi, doğum günü, evlilik yıl dönümü vb.] ne tür faaliyette bulunulacağı [ mektup/kart gönderme, çiçek,/hediye gönderme vb.], tahmini yıllık maliyeti vb.) ve hazırlanan prosedürün Yönetim Kurulu onayına sunularak duyuru ile
yayınlanması,

·         Şirket sosyal faaliyetler yönetmeliğinin hazırlanması ( sosyal faaliyet türlerinin belirlenmesi [şirket yemeği, kokteyl, bayramlaşma/kutlama, piknik/gezi organizasyonları, sinema/tiyatro/konser/eğlence organizasyonları, çeşitli sanat/spor/hobi etkinlikleri vb.] , sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi esasları, yetki ve sorumluluklar, her bir faaliyette şirketin ve çalışanların mali katkı oranları, tahmini yıllık maliyet vb.) ve hazırlanan yönetmeliğin Yönetim Kurulu onayına sunularak duyuru ile yayınlanması,

·         Çalışanların çeşitli sosyal olaylarda birbirleriyle dayanışması amacıyla personel sosyal fon yönetmeliğinin hazırlanması, ( Sosyal fona tabi olabilecek personel grupları, Sosyal fonun gelirleri [ pozisyonlar itibariyle çalışan ve şirket katkı payları, diğer gelirler- bağış, faiz, vb.], sosyal fonun giderleri [ evlenme, doğum, ölüm yardımları, doğum günü, evlenme yıldönümü, hastalık hediyeleri, diğer zor günler-yangın ,sel.- yardımları vb] , birim giderlerin miktar ve biçimleri, gelir ve giderlerin belgelendirilmesi, muhasebesi ve denetimi, şirkete tahmini yıllık maliyeti vb.) ve hazırlanan yönetmeliğin Yönetim Kurulu onayına sunularak duyuru ile yayınlanması,

2. Prim sistemi ve ödüller

·         Prim sisteminin kurulması konusunun araştırılması ( Prim kapsamındaki personel grupları ve pozisyonların belirlenmesi, primin neye dayandırılacağı [ yıllık kar hedeflerinin üstüne çıkılması, işin erken bitirilmesi, performans değerlendirme sonuçları, yönetimin takdiri vb.], primlerin nasıl hesaplanacağı [ pozisyonlar itibariyle standart prim derece tabloları, alınan maaşın katları, kar hedefini aşan kısmın belirli bir yüzdesi vb.], primlerin periyodu, verilme zamanı ve biçimi vb.) ve hazırlanan primsisteminin Yönetim Kurulu onayına sunularak uygulanması,

·         Ödül ve cezaların uygulama esaslarının araştırılması ( Ödül ve ceza biçimleri [ ödül: saat, kalem, çakmak vb. Hediye, alışveriş çeki, seyahat çeki, seyahat, para vb.; ceza: uyarma, kınama, işten çıkarma vb.], her bir biçimin hangi durumlarda uygulanacağı, ödül ve ceza gerektiren durumların belgelendirilmesi ve uygulama prosedürleri, ödül ve ceza verme yetkileri, ödüllerin tahmini yıllık maliyeti vb. ) ve hazırlanan prosedürün Yönetim Kurulu onayına sunularak duyuru ile yayınlanması,

3. Sosyal kolaylıklar

·         Tüm sosyal kolaylık çeşitlerinin (ulaşım, yemek, çay-kahve servisi, giyecek yardımı, cep telefonu, araç tahsisi, kira yardımı, özel sağlık sigortası, ikinci emeklilik sigortası, üniversite bursu vb.) hangi personel gruplarında hangi pozisyonlara uygulanabileceğinin araştırılması,

·         Mevcut sosyal kolaylıkların standart bir biçimde prosedürleştirilmesi ( amaç, kapsanan personel türü, kolaylığın ne şekilde sağlanacağı ve uygulama esasları, yetki ve sorumluluklar, bütçelemenin nasıl yapılacağı vb.) ve hazırlanan prosedürlerin Yönetim Kurulu onayına sunularak duyuru ile yayınlanması,

·         Şirketin ekonomik olanakları elverdiği ölçüde yeni sosyal kolaylıkların araştırılması, prosedürleştirilmesi ve hazırlanan prosedürlerin Yönetim Kurulu onayına sunularak duyuru ile yayınlanması 

KROKİ

  

İLETİŞİM

Şemsettin Günaltay cad. No:87 / 11 Suadiye/İSTANBUL 

  • Tel: 0216 380 02 97
  • Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • Web: www.mcozden.com