İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Bir organizasyonun insan kaynaklarının sağlanması ve koordine edilmesine yönelik tüm faaliyetler, insan kaynakları yönetimini oluşturur (1). Diğer bir deyişle insan kaynakları yönetimi, bir organizasyona nitelikli personeli bulmak ve organizasyonda tutmak için yapılan faaliyetlerin toplamıdır.

 

21. YY’da rekabet, bilgi teknolojisi ve insan kaynakları üzerinde yoğunlaşacaktır. Bilgiyi ve insan kaynaklarını en iyi şekilde kullanabilen şirketler, rekabette üstün konuma geçeceklerdir.

Nitekim personel idaresinden personel yönetimine, oradan da insan kaynakları yönetimine geçiş, böyle bir eğilimin sonucudur. Klasik personel yönetimi, organizasyonun mevcut personelinin yönetimini konu alırken, insan kaynakları yönetimi, organizasyon dışındaki personel potansiyelini, hatta organizasyonun değerini artırması açısından tüm toplumu dikkate alır.

İnsan Kaynakları Fonksiyonları :

İnsan kaynaklarının, organizasyona kazandırılması ve koordine edilmesine yönelik, insan kaynakları yöneticisinin görev ve sorumluluklarıdır. (Organizasyonun personel ihtiyacının belirlenmesi, işe alma, personel seçimi, ücret yönetimi vb.) (2)

İnsan kaynakları fonksiyonları bu sitede aşağıdaki başlıklar altında incelenmektedir :

 • İnsan kaynakları politikası,
 • Personel organizasyonu,
 • İşe alım yönetimi,
 • Performans yönetimi,
 • Ücret yönetimi,
 • Eğitim yönetimi,
 • Motivasyon yönetimi,
 •  Kariyer yönetimi
 • Özlük işleri
 • İK bilgi sistemi

Amerikan İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği tarafından belirlenen insan kaynakları fonksiyonları ve bu fonksiyonlara ilişkin faaliyetler aşağıda belirtilmiştir (3):

TEMEL İNSAN KAYNAKLARI FONKSİYONLARINDA YER ALAN FAALİYETLER:

İnsan kaynakları planlaması, personel seçimi ve işe alma :

 • Organizasyondaki spesifik işler için gerekli nitelikleri belirlemek üzere iş analizlerinin yapılması.
 • Organizasyonun amaçlarına ulaşması için gerek duyulan insan kaynağı ihtiyaçlarının tahmin edilmesi.
 • Bu ihtiyaçların karşılanması için bir planın geliştirilmesi ve uygulanması.
 • Amaçlarına ulaşması için ihtiyaç duyulan insan kaynaklarının organizasyona kazandırılması.
 • Organizasyondaki belirli pozisyonlar için personelin seçimi ve işe alınması.

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi :

 • Çalışanların yetiştirilmesi ( oryantasyonu) ve eğitimi.
 • Yönetim ve örgütsel gelişim programlarının tasarlanması ve uygulanması.
 • Organizasyon yapısı içerisinde etkin takımların kurulması.
 • Çalışanların performanslarının değerlendirilmesi için sistem kurulması.
 • Kariyer planlarını geliştirmelerinde çalışanlara yardımcı olunması.

Ücret ve diğer ödemeler :

 • Tüm çalışanlar için ücret ve diğer ödemeler sisteminin kurulması ve işletilmesi.
 • Ücret ve diğer ödemelerin adil ve istikrarlı olmasının sağlanması.

Çalışma ve çalışan ilişkileri :

 • Organizasyon ve sendikalar arasında arabulucu olarak hizmet edilmesi.
 •  Disiplin ve sorunların çözüm sistemlerinin kurulması.

İnsan kaynakları araştırmaları :

 • İnsan kaynakları bilgi bankasının kurulması.
 •  Çalışanların iletişim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi.

Amerikan İnsan Kaynakları Belgelendirme Enstitüsü ise, insan kaynakları uygulamacılarının aşağıdaki altı alanda bilgi ve deneyime sahip olması gerektiğini vurgulamıştır. Bunlar ; yönetim becerileri, seçme ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, ücret ve diğer ekonomik yararlar, iş ve çalışan ilişkileri ve iş sağlığı, güvenliği konularıdır (4).

DİPNOTLAR :

(1) Lloyd L.Byars - Leslie W.Rue, Human Resources Management, 5.Ed. Irwin Inc.Co., 1997, s.4.

(2) a.g.e., s.4.

(3) a.g.e.,s.5.

(4) David A.De Cenzo, Human Resources Management, John Wiley&Sons, Inc., 1996,

KROKİ

  

İLETİŞİM

Şemsettin Günaltay cad. No:87 / 11 Suadiye/İSTANBUL 

 • Tel: 0216 380 02 97
 • Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 • Web: www.mcozden.com