Dr.M.Cemil Özden

1986 yılında Deniz Harp Okulu’ndan, 1991 yılında İ.Ü. İktisat Fakültesi’nden, 1995 yılında İ.Ü. Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Lisansüstü eğitimini Uygulamalı İstatistik ve Ekonomi alanlarında yaptı. “İnsan Kaynakları Yönetiminin Geleceği” konusundaki tezi ile doktorasını tamamladı. Ayrıca toplam süresi 64 hafta olan “İkmal Subay Temel Eğitimi, “Bilgisayar Programlama”, Öğretim ilkeleri ve Eğitim Yönetimi” ve ”MESS-REFA İş sistemi ve Süreç Düzenleme” konularında dört sertifika programına katıldı.

 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın çeşitli birimlerinde 11 yıl muvazzaf subay olarak çalıştı. Bu dönemde personel yetiştirme, eğitim istatistikleri hazırlanması, maliyet analizlerinin yapılması, eğitim programlarının hazırlanması, sınıf okulunda ekonomi ve hukuk eğitimlerinin verilmesi konularında çalıştı. Tüm Dz.K.K.lığı birimlerinde yürürlükte olan toplamı 250 sayfa olan 3 adet yönerge hazırlayan Özden, Genelkurmay Başkanlığında performans değerlemesi konusunda kurulan çalışma grubuna da üç ay süre ile uzman üye statüsünde katıldı.

1997 yılından itibaren kariyer hayatına özel sektörde devam etti. Bayındır ve Alarko grup şirketlerinde insan kaynakları müdürü olarak çalıştı. Mevcut durumu değerlendirerek, insan kaynakları politikası/stratejilerinin belirlenmesi, personel organizasyonu, seçme yerleştirme, performans yönetimi, eğitim yönetimi, ücret yönetimi, kariyer yönetimi, motivasyon yönetimi, özlük işleri konularında sistem geliştirme, prosedür hazırlama çalışmalarında bulundu ve kurulan sitemleri uyguladı.

Dünya Bankası kredili Özelleştirme Sosyal Destek Projesi kapsamında İŞKUR’da Proje Danışmanı olarak çalıştı ve projenin uygulama prosedürünün geliştirilmesine katkı sağladı. İŞKUR personeline yeniden işe yerleştirme hizmetleri konusunda eğitim verilmesi, eğitim ve danışmanlık proje tekliflerinin değerlendirilmesi çalışmalarında bulundu. Türkiye Bilişim Şurası'na Mesleki Eğitimler çalışma grubu üyesi olarak katıldı, Mesleki Rehberlik çalıştayında raportörlük yaptı. Bir AB projesi olan MEGEP kapsamında Mesleki Teknik Eğitimde Sosyal Ortaklığın Geliştirilmesi konusunda iki yabancı uzmanla birlikte altı farklı bölgede seminerler verdi. Bir AB projesi kapsamında İŞKUR iş ve meslek danışmanlarına “İş danışmanlığı hizmetlerinin organizasyonu” konulu seminerler verdi. Ayrıca  iş ve meslek danışmanlarının meslek standartlarının ve yeterliliklerinin belirlenmesi ve iş ve meslek danışmanlığı süreçlerinin geliştirilmesi konusunda İŞKUR’a danışmanlık yaptı,

Halen İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı ve Eğitmenliği yapan Özden, İK sertifika programlarında; İK planlama ve iş analizleri, işe alım ve mülakat teknikleri, iş değerleme ve ücret yönetimi, performans yönetimi, kariyer yönetimi, eğitim yönetimi, motivasyon yönetimi ve özlük işleri konularında eğitim verdi. Ayrıca iş analizleri, iş değerlemesi, performans, ücret ve prim sisteminin kurulması konusunda firmalara danışmanlık yaptı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında  bir çok üniversitede “Üniversitede Okurken kariyer”, ayrıca çeşitli platformlarda “Bireysel kariyer yönetimi”, “İş arama teknikleri”, “Etkili Özgeçmiş hazırlama”, “Etkili mülakat teknikleri” konularında konferanslar verdi. PERYÖN bünyesinde “İK Meslek standartları belirleme” çalışma grubunda liderlik yapmaktadır.

 “Bireysel Kariyer Yönetimi”, “Hukukta Kariyer ve Avukatlıkta Mesleki Gelişim”, “Üniversitede Okurken Kariyer” ve “İK Şapkalı Yönetici” başlıklı dört kitabı, “İş ve Sosyal Güvenlik Kanunları” başlıklı bir kanun derlemesi bulunmaktadır.   Çeşitli dergi ve web sitelerinde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunan Özden, bu çalışmalarını paylaştığı www.mcozden.com sitesinin webmaster ve editörlüğünü de yapmaktadır.

İyi derecede ingilizce bilen Özden; Personel Yönetimi Derneği,İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti ve Denizciler Dayanışma Derneği  üyesidir.

KROKİ

  

İLETİŞİM

Şemsettin Günaltay cad. No:87 / 11 Suadiye/İSTANBUL 

  • Tel: 0216 380 02 97
  • Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • Web: www.mcozden.com